W・Fiber

• Hög produktivitet, noggrannhet och tillförlitlighet. 
• Hög prestation; 2G (maximal acceleration), 210 m /min. (Interpolerade axlar med maximal hastighet). 
• Lämplig för skärning av olika material inklusive mycket reflekterande material. 
• Järnkapacitet upp till 30 mm tjock med högeffektiv laserkälla. 
• Låg energiförbrukning, drift och underhållskostnader (fiberlaserkällan kräver inte vanligt underhåll). 
• Lätt att använda och installera. 
• Ny elegant och kompakt design med mycket små övergripande dimensioner.
• Jämfört med en CO2-laser garanterar fiberlaser en minskning av energiförbrukningen med mer än 70% och en minskning av arbetskostnaderna med över 50%. Fiberlasern kräver ingen uppvärmningstid (värme vid startkraft) och strömförbrukningen i standby-läge är noll.<– WARCOM