Maxima

MAXIMA är en pålitlig och enkel skjuvning med ett attraktivt värde för plåtbearbetning och tillverkning. Idag flyttar de stora produktionerna till mer flexibla skär tekniker som plasma och laser, men skjuvningen är det snabbaste och billigare sättet att klippa plåt och MAXIMA är den komplementära maskinen som är idealisk i alla branscher.
Enkel och snabb programmering, robust struktur och pålitliga enheter är nyckeln till framgången för denna skjuvmodell som finns på marknaden i nästan tjugo år.


<– WARCOM