Area

AREA-tryckbromsen är konstruerad och avsiktligt byggd för finsmedsfältet. I själva verket föredrar de som arbetar inom detta område långa maskiner, med låg tonnage, eftersom de gör det möjligt att utföra tillräcklig behandling av det material som ska böjas, vilket vanligtvis är mycket tunt.
Det är vanligtvis försett med ett bakre stöd som är lämpligt att hålla långa och djupa delar, typiskt för denna typ av bearbetning. En av AREAs huvudsakliga försäljningsställen är den synkroniserade versionen utrustad med hydraulisk kröning, vilket är en funktion som gör det möjligt att kontrollera bockparallellism som vanligtvis är mycket svår i långa och tunna arkplattor.

Area har en motböjning på 30 mm* 


<– WARCOM