UZ50 Triumph

UZ50 Triumph  – tre fasmaskiner i en + 3D adaptive system = unik lösning för avfasning av stål, rostfritt stål, hardox m.m.​

Högeffektiv maskin för avfasning av material som konstruktionsstål, rostfritt stål, Hardox, Weldox, Duplex och aluminium med ett unikt system för dubbelsidig avfasning och automatisk matning.

 • Automatisk matning med möjlighet att steglöst ställa in matningshastigheten i intervallet 0-1,2m/min
 • High speed-fräsverktyg utrustat med skärplattor för ökad livslängd
 • Max bredder för avfasningskanterna enligt inställningsvinkeln beroende på fasvinkel:
  15°:62mm (rekommenderas att bearbeta i 3 steg)
  ​20°:62mm (rekommenderas att bearbeta i 4 steg)
  ​25°:56mm (rekommenderas att bearbeta i v 4 steg)
  30°:52mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  ​35°:51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  ​40°:51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  ​45°:50mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  50°:51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg
  55:/51mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
  60°:52mm (rekommenderas att bearbeta i 5 steg)
 • Variabel inställning för önskad vinkel i intervallet 15°-60° utan byte av någon del
 • Materialtjocklek 7-80mm
 • All elektrisk utrustning sitter i ett dammtätt elskåp för att undvika vibrationspåverkan
 • Maskinen är säkerhetsutrustad enligt dagens moderna krav
 • 3D-manipulatorn möjliggör enkel och snabb vändning av maskinen UZ50 TRIUMPH med 180° för skapandet av en dubbelsidig avfasning i X- eller K-form. Operatören behöver ingen lyftanordning för att vända materialet = stor tidsbesparing För dubbelsidig avfasning (X,K), utan att behöva hantera materialet
 • Maskinen kan arbeta upp-och-ner, det är inte nödvändigt att vända det bearbetade materialet
 • Det unika fastspänningssystemet möjliggör för avfasningsmaskinen UZ 15 rapid att snabbt spänna fast och lossa ur manipulatorn inom loppet av några sekunder utan användning av några verktyg
 • Avfasningsmaskinen UZ 15 rapid “flyter” i manipulatorn och kompenserar golvets ojämnheter (unikt 3D-system)
 • 3D-systemet möjliggör anpassning för maskinen att anpassa sin arbetsposition till det aktuella läget på arbetsstycket, UZ50 “flyter” på den bearbetade plåten och kompenserar eventuella ojämnheter i på golvet eller deformeringar i materialet
 • Systemet quickconnect, som 3D-manipulatorn är utrustad med, erbjuder en möjlighet att ansluta och koppla ur UZ50 Triumph från Manipulatorn på ett par sekunder utan användning av verktyg. Det utnyttjas i situationer då Manipulatorn inte kan följa maskinen p.g.a. dålig kvalitet på arbetsgolvet. Maskinen kan sedan köra på materialet själv
 • 3D-manipulatorn möjliggör enkel hantering av avfasningsmaskinen
 • Den önskade arbetshöjden kan ställas in med hjälp av lyftmekanismen
 • Manipulatorns rörelse möjliggörs av massiva påmonterade hjul
 • 3D-manipulatorn kan användas  som en stationär station
 • 3D-manipulatorn kan användas som en servicestation för enkelt underhåll av maskinen
 • Maskinen är utrustad med ett specialbord för avfasning av mindre plåtar, som placeras direkt i maskinens hand
 • ASP SYSTÉM – Aktivt intelligent skydd mot överbelastning, ingår inte i priset, men rekommenderas att köpas in. Det rör sig om ett system som övervakar omedelbar överbelastning av maskinen och bearbetningsförhållandena.
 • Om ASP känner av en överbelastning av maskinen på grund av slitna verktyg, för hög matningshastighet eller felaktigt inställd maskin informerar ASP-systemet operatören aktivt om detta via blinkande indikationslampor på fjärrkontrollen.
 • Om operatören inom 2 sekunder inte vidtar åtgärder för att minska maskinens belastning(justering av avfasningsstorleken, byte av skärplattor, minskad matningshastighet), kopplar systemet ur strömmen till matningshjulen och maskinen stannar.

Varning, systemet är inte skyddat mot chocköverbelastning. ASP-systemet kan endast köpas till en ny maskin.

TEKNISK DATA:

Automatisk frammatning
Max. fasbredd: 62 mm
Fasvinkel: Ställbar 15°-60°
Materialtjocklek: 7-80 mm
Matningshastighet: Ställbar 0 – 1,2 m/min

Levereras med 3D-manipulator, inklusive fräsen ECO med 5 st. skärplattor, bord för avfasning av små plåtstycken, helutrustad maskin för omedelbar avfasning
Verktyg
Bruksanvisning
Förpackad i trälår + bord för avfasning av små plåtstycken förpackad i kartong.

KONTAKTA OSS

Har du några frågor om våra produkter?

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.