MORSEKONA

MORSEKONA MED ELLER UTAN KYLNING

MED KYLNING   UTAN KYLNING
ART.NR: BENÄMNING:   ART.NR: BENÄMNING:
K201287 MK2 – 19 mm   K201283 MK2 – 19 mm
K201289 MK3 – 19 mm   K201293 MK3 – 19 mm
K201310 MK4 – 19 mm   K201841 MK4 – 19 mm
K201290 MK3 – 32 mm   K201286 MK3 – 32 mm
K201292 MK4 – 32 mm   K201844 MK4 – 32 mm