EMB-0307

Eldriven fasmaskin med fasningsdjup på 0 – 7 mm i vanligt stål och 3 mm i rostfritt. Lätt att ställa in fasningsvinkel. Levereras med uppsamlingsbehållare till spånet.


FAKTA:

Fasvinkel: 15 – 45°
Fasdjup: 0 – 7 mm
Material: Alla sorter
Varv/min: 11 000
Radiefasning: 2, 3, 4
Vikt: 4 kg

<– NITTO FASMASKINER