WS3

Svarvning och svetsning av hål (bussning) även av blind hål.


FAKTA:

Svarvning: Ø95 – Ø500 mm
Svetsning: Ø42 – Ø500 mm
Svetsning av axel: Ø10 – Ø500 mm
Gängning: Alla dimentioner
Spiralborr: Ø3 – Ø45 mm

Går att köpa till ett kit för svarvning av hål Ø42 – Ø250
samt Ø600 – Ø800 mm.
Även planfräschuck med matning Ø40 mm

<– ARBORRVERK