rb6

Profilbockningsmaskinen RB6 är för närvarande den mest kraftfulla och kraftiga profilbockningsmaskinen från Thoman. Med en effekt på 22 KW, en tryckkraft på 70 ton och högreducerade planetväxelmotorer erbjuder profilbockningsmaskinen RB6 också tillräckliga reserver för att böja mycket tunga profiler.

På grund av det variabla avståndet mellan sidorullarna, som är justerbara från 630 mm till 1230 mm, är det möjligt att böja betydligt större profiler med profilbockningsmaskinen RB6 än vad som är möjligt med jämförbara konventionella tunga profilbockningsmaskiner.

Om mindre profiler böjs kan sidovalsavståndet minskas. Rulldiametern kan vara betydligt mindre genom konstruktion än den för konventionella profilbockningsmaskiner.

Verktygskostnader och installationskostnader reduceras och profilbockningsmaskinen kan användas för ett brett spektrum av applikationer.

Böjkapacitet 22 KW
Drivna rullar 3
Justerbar hastighet 0-8 steglös
Axeldiameter 125mm
Skaftlängd 300mm
Sidovalsavstånd 630-1320mm justerbar
X-asis stroke 400mm
Tryckkraft 70 ton
Vikt 5500-6000 kg
Förbindelse 400 V, 64A
Böjningsriktning bort från maskinen
Automatisk radiusstyrning / R-Control Valfri
Hydrauliska stödvalsar Valfri
CNC-styrda stödvalsar Valfri