JEX-24

Nittos nålhammare är effektiva verktyg för att ta bort rost, färg betongrester och slagg på såväl raka som profilerade ytor. Nålpaketet formar sig efter den yta som skall rensas, t.ex. hörn, skrovliga ytor, profilerade ytor. Nålhammaren arbetar utan returfjäder, därför: inga fjäderbrott, högre effekt och lägre luftförbrukning.


<– Tillbaka till Luftverktyg


<– JEX-20                                                                                                         JEX-28 –>