JEX-20

Nittos nålhammare är effektiva verktyg för att ta bort rost, färg, betongrester och slagg på så väl raka som profilerade ytor. Nålpaketet formar sig efter den yta som skall rensas, t ex hörn, skrovliga ytor och profilerade ytor. Nålhammaren arbetar utan returfjäder vilket medför att du slipper fjäderbrott, högre effekt samt lägre luftförbrukning.


FAKTA:

Lufttryck: 0,59 (6) MPa(kgf/cm²)
Luftåtgång: 0,2 m³/min
Slagfart: 4 000 min-¹
Dim. nålar: 2 & 3 mm
Vikt: 2,75 kg

<– Tillbaka till Luftverktyg


<– JC-16                                                                                                            JEX-24 –>