MB-03A

MB-03A är en elektrisk fasmaskin som är avsedd för raka faser på upp till 3 mm och radiefaser r=3 mm.


FAKTA:

Fasvinkel: 45°
Fasdjup: 0 – 3 mm
Material:
Radiefasning: R2, R3
Vikt: 2,5 kg

<– NITTO FASMASKINER