Borrtving & Vacuumsystem

Klicka på bilderna nedan för mer information om borrtving Drillmate,  Vacuumsystem Vac-Force samt Drillmate med Vacuumplatta.
Du kan även läsa mer på Drillmates hemsida!

Borrtving – DRILLMATE

BORRTVING


Vacuumsystem – VAC-FORCE

VAC-FORCE


DRILLMATE VACUUMPLATTA


 

<– Arborrverk                                                                        Bult & Kabelsaxar –>