AL3

AL3 kan användas för att stansa rör med en yttre diameter på 1 ¼” och 1 ½”.

Den handdrivna maskinen kan enkelt monteras på väggen!



FAKTA:

Rördiameter: 42,4 mm (1 ¼”), 48,3 mm (1 ½”)
Max godstjocklek: 3 mm stål | 2,5 mm rostfritt
Vikt: 15 kg


<– AL2                                                                                                                       ALU –>